Výstava prací speciálních pedagogů a asistentů pedagoga Zlínského kraje

Výstava prací speciálních pedagogů a asistentů pedagoga Zlínského kraje

Výstava, foyer Besedy,vstup volný

Výstava konaná u příležitosti 70. výročí založení Základní školy Otrokovice, Komenského. Speciální pedagogové a asistenti pedagoga ze škol ve Zlínském kraji budou vystavovat svá díla z různých druhů materiálů, ať už obrazy, výšivky, sochy, výrobky z keramiky, dřeva, textilu či jiné. K vidění budou i díla pedagogů z Polska a Slovenska.

---

Výstava bude k vidění do 11. 6. 2023.

---

Oficiální anotace:

Naše Základní škola Otrokovice, Komenského slaví v letošním roce již 70 let od svého založení. Vzděláváme děti a žáky s různými stupni mentálního postižení, více vadami a autismem.

Profese speciálních pedagogů i asistentů pedagoga je náročná, a proto jsme se rozhodli, že dáme prostor právě jim, aby mohli co nejširší veřejnosti ukázat, jak umí kreativně trávit svůj volný čas, ve kterém nabírají energii a sílu do další práce. Je to právě jejich přidaná hodnota, kterou vkládají do své práce s dětmi a žáky se zdravotním postižením, a to zejména v hodinách pracovních činností, které v našem školním vzdělávacím programu mají vyšší časovou dotaci. Tím žákům rozšiřujeme obzory možností různorodé práce s pozitivním dopadem na jejich další pracovní uplatnění se záměrem vyšší možnosti výběru učebních oborů. Oslovili jsme tedy školy v celém Zlínském kraji, zda by právě tito speciální pedagogové a asistenti pedagoga měli zájem svá díla z různých druhů materiálů, ať už obrazy, výšivky, sochy, výrobky z keramiky, dřeva, textilu či jiné, vystavit.

Poměrně širokým zapojením jsme byli velmi mile překvapeni. Již nyní máme k dispozici přes 100 prací. Navíc nás podpořili i naši zahraniční kolegové, konkrétně pedagogové z Polska Zespół Szkół Specjalnych w Krakowie a ze Slovenska Spojené školy, Dúbravská cesta 1, Bratislava.

Oslava 70. výročí bude zahájena 4. 5. 2023 ve 14,00 hod. v Otrokovické Besedě vernisáží výše zmíněných děl, za účasti pozvaných hostů. Od 5. 5. do 11. 6. 2023 bude výstava zpřístupněna široké veřejnosti, na kterou všechny srdečně zveme.

Společně s rodiči, dětmi a žáky oslavíme toto výročí školy v komornějším duchu, a to 9. 5. 2023 rovněž v prostorách Otrokovické Besedy hudebně pohybovým vystoupením jednotlivých tříd.

Pokud se budete chtít dozvědět něco konkrétního ze života naší školy, rádi vás přivítáme na Dnu otevřených dveří 10. 5. 2023 od 10,00 do 13,30 hodin. Ukážeme vám práci ve specializovaných učebnách, můžete si prohlédnout práce dětí a žáků, prostory školy a seznámit se s naší filozofií vzdělávání. Tímto budou ukončeny oslavy 70. výročí založení naší školy.

---

Délka akce: 60 minut
Datum lokální premiéry: 5. květen 2023

Galerie

Informace o akci a jejím konání