Jaroslav Zimák, osobnost města Otrokovice

Jaroslav Zimák, osobnost města Otrokovice

Výstava, Městská galerie, vstup volný

Výstava seznamuje návštěvníka s životem a hudební minulostí tohoto oblíbeného otrokovického občana, který celý svůj život zasvětil kultuře a hudbě. Díky jeho dcerám , které našemu klubu věnovaly spoustu fotografií, notových záznamů a dokumentů ze života svého otce, se nám podařilo podrobně popsat jeho životní cestu, která byla provázena lidovou písní, hudbou a lásce ke sborovému zpěvu. Pod jeho vedením tak získal Ženský pěvecký sbor Otrokovice velké úspěchy a uznání nejen u nás, ale i v zahraničí.

---

Výstava bude k vidění do 13. srpna 2023.

---

Pár slov a myšlenek o panu Jaroslavu Zimákovi od Marty Wicherkové:

Jarda Zimák, osobnost našeho města si plně zaslouží, aby veřejnost třeba i dodatečně dokázala ocenit jeho přínos a zásluhy o rozmanité zpestření života našich občanů.

Kde bylo potřeba muzikanta, tam většinou Jarda byl. Ať to bylo vítání občánků, pohřby, svatby či různé oslavy, tam málokdy chyběl.

Jarda, Jaryk, Jarek – pan Jaroslav Zimák byl v pravém slova smyslu muzikant, který celý život prožil právě v Otrokovicích.

Jsem tomu moc ráda, že jsme měli s mým manželem možnost být jeho dlouholetými rodinnými přáteli. Prožít s ním ve vzájemné blízkosti velkou část života a poznat ho nejen jako nadšeného, ryzího neokázalého muzikanta, zpěváka, obětavého baviče až do úmoru, pozitivního a energií překypujícího člověka, který za všech okolností a při jakékoliv příležitosti burcoval lidi ve svém okolí k tomu nejzákladnějšímu hudebnímu projevu – ke zpěvu.

Mít rád píseň, kdykoliv si zazpívat, nejen pro posluchače, ale sám sobě pro radost a potěšení, pro úlevu v těžkých obdobích pro radost ze života, pro potěšení svých nejbližších to byl a je nedoceněný dar, který nám právě on léta a léta předával.

Vím, že není jediný, kdo dostal do vínku tento dar, ale pro nás bylo a je důležité, že to byl náš Jarek, který právě Otrokovjanům ze svého umu nejvíce předával.

Předpokládám, že většina z nás jej vnímala také jako dirigenta pěveckých souborů. Byla jsem dlouholetou členkou Ženského pěveckého sboru v Otrokovicích od jeho založení, tehdy pod vedením dirigentky Marie Vondráčkové. V její práci následně pokračoval Jarda Zimák a v současné době převzal k Jardově radosti a spokojenosti dirigentskou taktovku pan Marek Obdržálek, čímž štafeta byla předána a tradice sborového zpěvu zachována.

Jarek byl nesmírně pracovitý a zodpovědný dirigent. Vždy byl první na zkoušce, všechny nás vítal s úsměvem a jako poslední se s námi loučil.

Ráda vzpomínám na naše pěvecká soustředění. Od pátku večera do nedělního odpoledne jsme skutečně dřeli. Když byl ve večerních hodinách povinný nácvik ukončen, klavír vyměnil za harmoniku a hrál pro nás naše zamilované písničky.

Jeho usilovná práce přinášela výsledky a mnohokrát jsme koncertovali i mimo území České republiky. Třeba v Rakousku, Německu, Maďarsku a Slovensku. Vídeňská radnice byla našim častým podiem, a když zaznělo duo Marie a Jaroslava Zimákových, potlesk nebral konce.

Moc bych si přála, aby i mladší generace měly v prostém zpěvu zalíbení. Chci se s vámi rozloučit myšlenkou bývalého ředitele gymnázia pana Ivana Mynáře: Bez hudby a písně se dá žít, ale s písní a hudbou je život hezčí.

---

Délka akce: 60 minut
Datum lokální premiéry: 26. červen 2023

Galerie

Informace o akci a jejím konání