Vyhlášení výběrového řízení na provoz občerstvení

Otrokovická BESEDA, s.r.o. vyhlašujej výběrové řízení na propachtování (podpacht) nebytových prostor sloužících k podnikání - pro provoz občerstvení v přístavišti Otrokovice. Více viz níže. 

Přílohy zde:

Příloha č. 1 - Situační výkres - zahrada

Příloha č. 2 - Zákres nebytových prostor

Příloha č. 3 - Inventář prostor 1  a  Inventář prostor 2