Boskovice, Rudka, Sloupsko-šošůvské jeskyně

Boskovice, Rudka, Sloupsko-šošůvské jeskyně

Odjezdy: Společenský dům 6:50 hod. MHD u Otrokovické BESEDY 7:00 hod.. Cena zahrnuje dopravu autobusem , průvodce. Kolem 9:00 hod. Sloupsko-šošůvské jeskyně.

Dvě jeskyně v jedné, přitom každá jiná...

Rozsáhlý komplex domů, chodeb a podzemních propastí vytvořený ve dvou patrech, ležící na severním okraji Moravského krasu u městečka Sloup. Jeskyně je významným nalezištěm koster jeskynní fauny (medvědi, lvi, hyeny). vstupné dlouhý okruh 200,- (snížené 160,-).

Po prohlídce následuje přejezd do Boskovic. Zde možnost prohlídky zámku,hradu.

Zámek Boskovice ( vstupné 180,-) vystavěný v empírovém stylu během let 1819-1826 na místě bývalého dominikánského kláštera patří k nejkrásnějším empírovým stavbám v celé České republice. Nechte se unést čistotou slohové architektury již při vstupu do vestibulu s mohutnými toskánskými sloupy a unikátním trojramenným empírovým schodištěm, objevte rozmanitost zámeckých pokojů a sálů. V přiléhajícím zámeckém parku lze nalézt mnoho vzácných a pozoruhodných dřevin.

Hrad Boskovice (vstupné 100,-) původně raně gotický hrad, pobořen vojsky Jana Lucemburského. Následně opakovaně obnoven a znovu vyvrácen. Roku 1418 dobyt husity. K významné renesanční přestavbě došlo v polovině 16. stol. Od roku 1690 rozebírán na stavbu zámku a jiných budov.

Datum lokální premiéry: 20. květen 2023

Informace o akci a jejím konání