Výlepové služby

Upozornění:

ZMĚNA VE VÝLEPU PLAKÁTŮ EXTERNÍM KOMERČNÍM SUBJEKTŮM

S účinností od 19. 9. 2018 ruší Otrokovická BESEDA s.r.o. výlep plakátů komerčním subjektům.

Komerční subjekty si mohou objednat výlep ve městě Otrokovice na plakátovacích plochách společnosti Technické služby Otrokovice s.r.o., se sídlem K. Čapka 1256, 76502 Otrokovice. 

Příjem plakátů: paní Markéta Macová, tel.: 577 927 997, technik@tsotrokovice.cz


V Otrokovicích 19. 9. 2018

Filip Pastuszek, v. r.
jednatel
Otrokovická BESEDA, s.r.o.