Oravský hrad a Muzeum kysucké dědiny - ZRUŠENO

Oravský hrad a Muzeum kysucké dědiny - ZRUŠENO

Zájezd je pro nedostatek zájemců zrušen.

Děkujeme zas pochopení.

Odjezdy: Společenský dům 5:50 hod, zastávka MHD u Otrokovické Besedy 6:00 hod. Cena zahrnuje: dopravu moderním autobusem, služby průvodce.

Na Oravském hradním bradle se nad obcí Oravský Podzámok vypíná mohutný Oravský hrad, který byl odedávna opevněným hradištěm. Od severu je chráněn skalním masivem a od jihu půlkruhovým zemním valem. Nejvyšší část hradu je ve výšce 112 metrů nad hladinou řeky Oravy.

Hradní vyvýšenina byla osídlena již v pravěku a v polovině 13. století byl na místě dřevěného hrádku vystavěn zděný hrad.

Dodnes je výraznou dominantou oravského regionu a patří mezi nejvýznamnější památky hradního stavitelství na území Slovenska. Hrad chráněný jako národní kulturní památka je zpřístupněn veřejnosti denně od května do března.

Muzeum kysuckej dědiny ve Vychylovce.

Nejstarší písemná zpráva o Kysucích je z roku 1224. Území Kysuc se rozprostírá severně od města Žilina směrem k polským hranicím. Oblast charakterizují horská políčka, louky, lesy, pastviny a malé shluky dřevěných domků. Kysuce byly součástí historické Trenčínské župy. Nálezy z Radoly, Horného Vadičova, Rudiny či Riečnice dokladují osídlení slovanským obyvatelstvem. Další, tentokrát Valašské osídlování probíhalo až ve 14.-16. století. Klučením a vypalováním lesů vzniklo přes 900 kopanic v 16. a 17století kdy se projevilo kopaničářské osídlování.

V interiérech vybraných objektů jsou instalovány původní zařízení a součástí expozice jsou i původní „cholvarky“, jež jsou stavby sezonních pastýřských obydlí, hojně využívaných v minulosti. Políčka při domech prezentují „trojpolný“ systém hospodaření, který byl na Kysucích zaužívaný a spočíval v rozdělení obdělávané půdy na tři části. Jedna se osela na jaře, druhá na podzim a třetí se nechala ladem. Příští rok se celé pospořádání posunulo – předchozí úhor byl oset na jaře, předchozí na jaře osetá část na podzim a poslední část pole odpočívala.

Hospodářská stavení, kostel se hřbitovem i stavení obytná pocházejí z 19. století, převážně původní stavby, to i s fungující hospodou.

Délka akce: 700 minut

Informace o akci a jejím konání