Stánkový prodej na venkovních akcích

Májová pouť nebo Michalská pouť:

Rezervace prodejních míst probíhá POUZE ve vyhlášených termínech a vyhlášenými způsoby. Nové podmínky a způsoby rezervace budou zveřejněny od 1. 3. 2019. Sledujte, prosím: http://www.otrokovice.cz/poute/d-12559/p1=12232

U poutí je možné pouze rezervovat stánky o velikosti 4x2 m². V případě šířky větší než 4 m je třeba si zarezervovat a zaplatit celé další prodejní místo. U hloubky stánku větší než 2 m negarantujeme možnost umístění (ve výjimečných případech lze instalovat na místě po domluvě s pořadatelem/organizátorem). U akcí není možné zajistit exkluzivitu prodeje daného sortimentu.

Možnost elektrického připojení u obou poutí řešte, prosím, se zástupci Technických služeb Otrokovice: tel. 577 922 329, pí Kunderová; technik@tsotrokovice.cz

 

Ostatní městské akce (viz PROGRAM / AKCE MĚSTSKÉHO VÝZNAMU):
Kontaktujte nejdříve organizátora akcí – Otrokovická BESEDA, kancelář produkce, tel.: 571 118 101, paní Lenka Navrátilová; navratilova@otrokovickabeseda.cz 

Pro zaplacení poplatku za již odsouhlasené místo pro Vaši atrakci, resp. stánek se následně obraťte na Městský úřad Otrokovice: správa místních poplatků, Bc. Jarmila Chmelová, 577 680 221, chmelova@muotrokovice.cz a to nejpozději týden před zahájením akce, u Otrokovických letních slavností dva týdny předem.