Stánkový prodej na venkovních akcích

Májová pouť nebo Michalská pouť:

Rezervace prodejních míst probíhá POUZE ve vyhlášených termínech a vyhlášenými způsoby. 

U poutí je možné pouze rezervovat stánky o velikosti 4x2 m². V případě šířky větší než 4 m je třeba si zarezervovat a zaplatit celé další prodejní místo. U hloubky stánku větší než 2 m negarantujeme možnost umístění (ve výjimečných případech lze instalovat na místě po domluvě s pořadatelem/organizátorem). U akcí není možné zajistit exkluzivitu prodeje daného sortimentu.

Kontakt: Dana Bartolomeu, referentka MÚ Otrokovice, tel.: 577 680 221, email: bartolomeu@muotrokovice.cz

 

Ostatní městské akce (viz PROGRAM / AKCE MĚSTSKÉHO VÝZNAMU):

Kontaktujte nejdříve organizátora akcí – Otrokovická BESEDA, kancelář produkce, tel.: 724 448 998, paní Lenka Navrátilová; navratilova@otrokovickabeseda.cz 

Pro zaplacení poplatku za již odsouhlasené místo pro Vaši atrakci, resp. stánek se následně obraťte na Městský úřad Otrokovice: správa místních poplatků, Dana Bartolomeu,  tel.: 577 680 221, email: bartolomeu@muotrokovice.cz a to nejpozději týden před zahájením akce.